Giới thiệu model tivi Toshiba 32L3650, 32L5650, 40L3650, 40L5650, 43L3650, 43L5650, 49L35650, 49L5650, 55L3650, 55L3650

Giới thiệu model tivi Toshiba 32L3650, 32L5650, 40L3650, 40L5650, 43L3650, 43L5650, 49L35650, 49L5650, 55L3650, 55L3650

  25/05/2017

  Nguyễn Thị Nội

Nếu bạn đang dự định lựa chọn tivi Toshiba, và đang có rất nhiều model máy, làm việc đưa ra quyết định trở nên khó khăn. Điện tử Kết Đoàn xin giúp Qúy khách giới thiệu các model tivi Toshiba mới nhất hiện nay. 

" 32L3650, 32L5650, 40L3650, 40L5650, 43L3650, 43L5650, 49L35650, 49L5650, 55L3650, 55L3650" 

Tivi 32 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR+ 200,

Công nghệ hình ảnh: CEVO Engine, Picture Optimizer, BrightOn Algorithm,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus,

tổng công suất loa: 20 W,

2 cổng HDMI Và 1 cổng USB. Độ phân giải HD

Tivi 32 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR 100 Hz,

Công nghệ hình ảnh: Intelligent Auto View, CEVO Engine Premium,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus,

Tổng công suất loa: 20w,

Hệ điều hành giao diện: Home Launcher, 2 Cổng HDMI, 2 Cổng USB

Tivi 40 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR+ 200,

Công nghệ hình ảnh: CEVO Engine, Picture Optimizer, BrightOn Algorithm,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus,

Tổng công suất loa: 20W, 2 cổng HDMI, 1 cổng USB

Tivi 40 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR 200 Hz,

Công nghệ hình ảnh: Intelligent Auto View, CEVO Engine Premium,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus.

Tổng công suất loa: 20W, 3 Cổng HDMI, 2 USB

Tivi 43 inch, chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR+ 200, Công nghệ hình ảnh: CEVO Engine, Picture Optimizer, BrightOn Algorithm, Công nghê âm thanh: Dolby Digital Plus, Tổng công suất loa: 20W, 2 Cổng HDMI, 1 cổng USB

Tivi 43 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR 200 Hz,

Công nghệ hình ảnh: Intelligent Auto View, CEVO Engine Premium,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus.

Tổng công suất loa: 20W, 3 cổng HDMI, và 2 USB.

Hệ điều hành, giao diện: Home Launcher

Tivi 49 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR+ 200,

Công nghệ hình ảnh: CEVO Engine, Picture Optimizer, BrightOn Algorithm,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus.

Tổng công suất loa: 20W, 2 Cổng HDMI, 1 cổng USB

Tivi 49 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR 200 Hz,

Công nghệ hình ảnh: Intelligent Auto View, CEVO Engine Premium,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus.

Tổng công suất loa: 20W, 3 cổng HDMI, và 2 USB.

Hệ điều hành, giao diện: Home Launcher

Tivi 55 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR 200 Hz,

Công nghệ hình ảnh: CEVO Engine, Picture Optimizer, BrightOn Algorithm,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus,

Tổng công suất loa: 20W, 3 cổng HDMI, và 2 USB,

Tivi 55 inch,

chỉ số rõ nét hình ảnh động: AMR 200 Hz,

Công nghệ hình ảnh: CEVO Engine, Picture Optimizer, BrightOn Algorithm,

Công nghệ âm thanh: Dolby Digital Plus,

Tổng công suất loa: 20W, 3 cổng HDMI, và 2 USB,

Hệ điều hành, giao diện: Home Launcher

Đóng góp ý kiến

TAGS :

tivi led toshiba tivi toshiba
hotline